Bloemrijke Akkerranden Pieperpootproject Weidevogelbescherming Binnenduinrand Agrarische Natuur Vereniging

Bloemrijke Akkerranden

Pieperpootproject

Weidevogelbescherming

Binnenduinrand

Agrarische Natuur Vereniging

Gekeken wordt of aansluiting van het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver op het hoogspanningsnet op land mogelijk is via Voorne-Putten

jun 12, 2019
|
Ingezonden door: arina
|
Categorie: General

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT werken aan het project Net op zee IJmuiden Ver Beta. Dit betreft de aansluiting van het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver op het hoogspanningsnet op land. Eén mogelijke aansluitlocatie is het bestaande hoogspanningsstation nabij Simonshaven/Biert. De andere locatie is de Maasvlakte. Welke locaties gekozen wordt is nog niet bekend.

Het is nu nog niet duidelijk waar de kabels op land worden aangesloten. Wel zijn er al mogelijke aansluitlocaties geïnventariseerd. Eén van deze locaties is het bestaande hoogspanningsstation nabij Simonshaven/Biert. De andere locatie is de Maasvlakte. Welke locaties gekozen wordt is nog niet bekend. Het onderzoek hiernaar moet nog gaan lopen. Meer informatie over het project staat op de website.

Het project verkeert nog in de startfase. Net op zee IJmuiden Ver Beta inventariseert momenteel welke routes voor de kabels interessant zijn om te gaan onderzoeken. En waar ze in de onderzoeken aandacht aan gaan besteden. Dat beschrijven ze in de notitie Reikwijdte en Detailniveau die na de zomer ter inzage gaat. Vooruitlopend daarop proberen ze al een zo goed mogelijk beeld van aandachtspunten, belangen en belanghebbende partijen te krijgen.

Wij als agrarische natuurvereniging zijn benaderd met de vraag of en hoe wij ginformeerd willen worden. "Aanlanding is niet het grootste probleem bij een ondergrondse kabel, maar de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom vraagt opstallen met een oppervlakte van 5.5 hectaren. Dat, in de open polder, is iets dat niet direct strookt met onze doelstellingen. Darom hebben wij gevraagd als partij op de eilanden op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.", aldus de voorzitter van Natuurlijk Voorne-Putten, Ies Klok.

Foto impressie

images/aardappels-te-koop.jpg
OM u een indruk te geven van onze wonderschone groene omgeving. Wellicht wilt u ook actief meewerken om het foto's van het landschap van Voorne-Putten op onze site te laten zien.

Weidevogels

images/dijk-omg-vierpolders.jpg
Natuurlijk Voorne Putten stimuleert en sponsort vrijwilligers die in het voorjaar als nestbeschermer op de bres staan voor de kuikens van weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en zomertaling.

De Groene kaart

images/Naamloos-2.jpg
De Groene kaart, de fiets- en wandelkaart van NVP, is zo langzamerhand in heel Nederland bekend. Jaarlijks worden er 35.000 exemplaren gedrukt van de kaart met de markante koeienkop.

Natuurlijk Voorne Putten

Contactgegevens

Uiteraard kunt u het bestuur bereiken via de e-mail. Heeft u ideeën, advies nodig, problemen of kunt op op een of andere wijze meewerken neem dan contact op met het secretariaat.

Voor informatie of vragen:
secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl

Contactformulier

Heeft u een vraag en wilt u deze via email versturen, vul dan onderstaand formulier volledig in, wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.