Bloemrijke Akkerranden Pieperpootproject Weidevogelbescherming Binnenduinrand Agrarische Natuur Vereniging

Bloemrijke Akkerranden

Pieperpootproject

Weidevogelbescherming

Binnenduinrand

Agrarische Natuur Vereniging

Nieuws

Project bloeiende akkerranden groot succes

De bloemrijke akkerranden, die vorig jaar voor het eerst zijn ingezaaid op Voorne-Putten, zijn in alle opzichten een succes. Passanten reageerden enthousiast op de bloemenweelde die aankomende zomer weer opnieuw op het eiland te zien zal zijn en akkerbouwers zijn tevreden met het resultaat, volgens het rapport Evaluatie Bloemrijke akkerranden Voorne-Putten. De bloemrijke akkerranden zijn mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Landschapstafel Voorne-Putten.

 

De bloemrijke akkerranden zijn niet alleen een succes omdat de kleurrijke stroken een lust voor het oog zijn, maar vooral omdat ze nuttig zijn. De bloemenranden trekken namelijk natuurlijke vijanden aan van de ‘plaaginsecten’ die het op het gewas voorzien hebben.

De landbouwers die vorig jaar deelnamen aan het project van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten (NVP) en de Landschapstafel zijn tevreden over het nut van de bloemranden. De bloemenweelde trekt ondermeer roofwantsen en sluipwespen aan die in de aangrenzende akker op jacht gaan naar voor het gewas schadelijke insecten als luizen, graanhaantjes en trips.

Akkervogels, insecten en andere dieren profiteren deze zomer van de bloemrijke akkerranden. Akkervogels zijn insecteneters en gedijen bij het insectenaanbod in de bloeiende akkerrand. Naast het vergroten van de biodiversiteit op het eiland is de verwachting dat ook de waterkwaliteit zal verbeteren door de bloemrijke akkerranden, doordat er minder mest en gewasbeschermingsmiddel in het water terecht komen.

Het eerste jaar met bloemenranden was leerzaam, hebben de akkerbouwers ondervonden. Zij kwamen regelmatig bijeen om ervaringen uit te wisselen. Het Waterschap overweegt om een bijdrage te leveren aan de bloemrijke akkerranden wanneer deze langs watergangen worden aangelegd. Dit om te zorgen voor een bufferzone tussen sloot en gewas, zodat minder sproeimiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

Bij NVP stromen vanuit de agrarische sector en particulieren aanvragen binnen om aan te haken bij het project. Bekeken wordt in hoeverre daaraan kan worden voldaan. Particulieren die het succesvolle bloemenmengsel willen inzaaien, kunnen via de website www.natuurlijkvoorneputten.nl zien hoe daaraan te komen is.

Fotowedstrijd

De initiatiefnemer van het akkerrandenproject, Natuurlijk Voorne Putten, viert dit jaar haar 15-jarig bestaan. Dat feest staat voor een belangrijk deel in het teken van de bloemrijke stroken die veelal aan de overkant van een sloot langs polderwegen te zien zijn. De hele zomer door wordt een fotowedstrijd gehouden waarbij maandelijks een winnaar bekend wordt gemaakt.

Waar ze niet al in oktober werden weggemaaid hebben de bloemranden vorig jaar tot ver in november in bloei gestaan. In totaal is er door de deelnemers 3 hectaren aan bloemrijke akkerranden ingezaaid met een totale lengte van 10 kilometer.
Wil je op de hoogte blijven van de fotowedstrijd? Volg ons dan op Facebook.com/natuurlijk.voorneputten

Foto impressie

images/aardappels-te-koop.jpg
OM u een indruk te geven van onze wonderschone groene omgeving. Wellicht wilt u ook actief meewerken om het foto's van het landschap van Voorne-Putten op onze site te laten zien.

Weidevogels

images/dijk-omg-vierpolders.jpg
Natuurlijk Voorne Putten stimuleert en sponsort vrijwilligers die in het voorjaar als nestbeschermer op de bres staan voor de kuikens van weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en zomertaling.

De Groene kaart

images/Naamloos-2.jpg
De Groene kaart, de fiets- en wandelkaart van NVP, is zo langzamerhand in heel Nederland bekend. Jaarlijks worden er 35.000 exemplaren gedrukt van de kaart met de markante koeienkop.

Natuurlijk Voorne Putten

Contactgegevens

Uiteraard kunt u het bestuur bereiken via de e-mail. Heeft u ideeën, advies nodig, problemen of kunt op op een of andere wijze meewerken neem dan contact op met het secretariaat.

Voor informatie of vragen:
secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl

Contactformulier

Heeft u een vraag en wilt u deze via email versturen, vul dan onderstaand formulier volledig in, wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.