Bloemrijke Akkerranden Pieperpootproject Weidevogelbescherming Binnenduinrand Agrarische Natuur Vereniging

Bloemrijke Akkerranden

Pieperpootproject

Weidevogelbescherming

Binnenduinrand

Agrarische Natuur Vereniging

Scholen

Nieuw beleid

Tijdens de leden-brainstormsessie bij jaarvergadering 2016 is een basis gelegd voor nieuw beleid voor de komende jaren. De oogst van het samen denken over de toekomst bestaat uit: het plaatsen van bijenhotels op het eiland, meer streekgebonden bomen en struiken, het breder trekken (jaarrond) van de bestaande vogelcursus en een gratis vogelcursus voor kinderen.
Er zijn verder suggesties gedaan voor aanvullende scholenprojecten zoals ‘boer voor de klas’, voor cursussen als ‘groener tuinieren’ en ‘de vogeltuin’, en voor excursies over het eiland. 

Bovenstaande plannen zijn nog wel te betalen, maar er zijn ook wensen die de draagkracht van NVP te boven gaan. Daarvoor hebben we een beroep gedaan op het door de provincie ingestelde investeringsfonds van Landschapstafel Voorne-Putten. Dat leverde de toezegging op dat een aantal projecten de komende jaren met 50% provinciesubsidie kan worden gerealiseerd. Die andere helft moeten we dan nog wel zelf opbrengen. Zo is er het plan om de papieren Groene Kaart ook als app te laten verschijnen. Ons streven om meer bloeiende akkerranden te krijgen op Voorne-Putten krijgt eveneens financiële steun van de provincie. Net zoals het plan om langs polderwegen borden te plaatsen waarop te zien valt wat daar op dat moment geteeld wordt.

Al opgepakt

Het afgelopen jaar is een deel van de nieuwe projecten al in gang gezet. Zo is de aftrap gegeven voor de actie: Bijenhotels. In opdracht van NVP maakten gehandicapten van zorginstelling Zuidwester de eerste 40 bijen/insectenhotels die via onze leden een plek krijgen op het eiland. Daarmee is actie Red de Bij op de kaart gezet.
De nieuwe opzet voor de cursus Vogels herkennen bleek een groot succes. We hebben zelfs een extra cursusdeel moeten inlassen, na de zomervakantie.Contactgegevens

Uiteraard kunt u het bestuur bereiken via de e-mail. Heeft u ideeën, advies nodig, problemen of kunt op op een of andere wijze meewerken neem dan contact op met het secretariaat.

Voor informatie of vragen:
secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl

Contactformulier

Heeft u een vraag en wilt u deze via email versturen, vul dan onderstaand formulier volledig in, wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.