Natuurlijk Voorne Putten!!    Natuurlijk Voorne Putten!! Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Scholenprojecten

Kids aan het werk!

De werkgroep Agrarisch Natuurbeheer organiseert een tweetal scholenprojecten.

Natuur bewuste agrariërs en leerkrachten werken nauw samen om de jeugd het een en ander bij te brengen over wat leeft in het gebied waar zo op het oog alleen koeien grazen. De leerlingen van de groepen 7 en 8 ontdekken hoe knap weidevogels als de kievit, de tureluur en de grutto hun nesten verstoppen en hoe hard een net uit het ei gekropen kuiken al kan rennen op zijn hoge, stevige poten. Gewapend met een verrekijker en een loep gaan basisscholieren vanaf de derde week van mei de wei in om de nestelende vogels te bespieden en kleine kruipers op en onder de aarde onder de loep te nemen. De weilanden waar de leerlingen te gast zijn liggen in een straal van maximaal twee kilometer van de scholen.

Op school gaan de kinderen aan de slag met het door Natuurlijk Voorne-Putten aangeleverde lespakket waarin ook wordt uitgelegd hoe je een nestkast kan maken.

En via het Pieperpootproject leren de kinderen in de klas en op het schoolplein waar het vandaan komt, dat eten op hun bord. In een grote kist op het schoolplein telen ze hun eigen maaltje aardappelen, tussendoor gaan ze ‘de boer op’ om te zien hoe dat op het land in z’ n werk gaat. Steeds meer scholen haken aan bij de jeugdprojecten van Natuurlijk Voorne Putten.

Dankzij een legertje vrijwilligers is het scholenproject jaarlijks een groot succes. Belangrijke steunpilaar is ook de Rabobank Voorne-Putten Rozenburg. Die sponsort het project.

Contactgegevens

Uiteraard kunt u het bestuur bereiken via de e-mail. Heeft u ideeën, advies nodig, problemen of kunt op op een of andere wijze meewerken neem dan contact op met het secretariaat.

Voor informatie of vragen:
secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl

Contactformulier

Heeft u een vraag en wilt u deze via email versturen, vul dan onderstaand formulier volledig in, wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.