Beleid

Activiteiten
Tijdens de leden-brainstormsessie bij jaarvergadering 2016 is een basis gelegd voor nieuw beleid voor de komende jaren. De oogst van het samen denken over de toekomst bestaat uit: het plaatsen van bijenhotels op het eiland, meer streekgebonden bomen en struiken, het breder trekken (jaarrond) van de bestaande vogelcursus en een gratis vogelcursus voor kinderen. Er zijn verder suggesties gedaan voor aanvullende scholenprojecten zoals ‘boer voor de klas’, voor cursussen als ‘groener tuinieren’ en ‘de vogeltuin’, en voor excursies over het eiland.
Het afgelopen jaar is een deel van de nieuwe projecten al in gang gezet. Zo is de aftrap gegeven voor de actie: Bijenhotels. In opdracht van NVP maakten gehandicapten van zorginstelling Zuidwester de eerste 40 bijen/insectenhotels die via onze leden een plek krijgen op het eiland. Daarmee is actie Red de Bij op de kaart gezet. De nieuwe opzet voor de cursus Vogels herkennen bleek een groot succes. We hebben zelfs een extra cursusdeel moeten inlassen, na de zomervakantie.
Bovenstaande plannen zijn nog wel te betalen, maar er zijn ook wensen die de draagkracht van NVP te boven gaan. Daarvoor hebben we een beroep gedaan op het door de provincie ingestelde investeringsfonds van Landschapstafel Voorne-Putten. Dat leverde de toezegging op dat een aantal projecten de komende jaren met 50% provinciesubsidie kan worden gerealiseerd. Die andere helft moeten we dan nog wel zelf opbrengen. Ons streven om meer bloeiende akkerranden te krijgen op Voorne-Putten krijgt financiële steun van de provincie. 

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer Second Title

Footer Second Block Content

Footer Third Title

Footer Third Block Content