Bloeiende Akkerranden
Landschapstafel Voorne-Putten

Project bloeiende akkerranden groot succes

De bloemrijke akkerranden, die in 2018 voor het eerst zijn ingezaaid op Voorne-Putten, zijn in alle opzichten een succes. Passanten reageerden enthousiast op de bloemenweelde die aankomende zomer weer opnieuw op het eiland te zien zal zijn en akkerbouwers zijn tevreden met het resultaat, volgens het rapport Evaluatie Bloemrijke akkerranden Voorne-Putten. De bloemrijke akkerranden zijn mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Landschapstafel Voorne-Putten.

De bloemrijke akkerranden zijn niet alleen een succes omdat de kleurrijke stroken een lust voor het oog zijn, maar vooral omdat ze nuttig zijn. De bloemenranden trekken namelijk natuurlijke vijanden aan van de ‘plaaginsecten’ die het op het gewas voorzien hebben.

De landbouwers die vorig jaar deelnamen aan het project van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten (NVP) en de Landschapstafel zijn tevreden over het nut van de bloemranden. De bloemenweelde trekt ondermeer roofwantsen en sluipwespen aan die in de aangrenzende akker op jacht gaan naar voor het gewas schadelijke insecten als luizen, graanhaantjes en trips.

Akkervogels, insecten en andere dieren profiteren deze zomer van de bloemrijke akkerranden. Akkervogels zijn insecteneters en gedijen bij het insectenaanbod in de bloeiende akkerrand. Naast het vergroten van de biodiversiteit op het eiland is de verwachting dat ook de waterkwaliteit zal verbeteren door de bloemrijke akkerranden, doordat er minder mest en gewasbeschermingsmiddel in het water terecht komen.

Het eerste jaar met bloemenranden was leerzaam, hebben de akkerbouwers ondervonden. Zij kwamen regelmatig bijeen om ervaringen uit te wisselen. Het Waterschap overweegt om een bijdrage te leveren aan de bloemrijke akkerranden wanneer deze langs watergangen worden aangelegd. Dit om te zorgen voor een bufferzone tussen sloot en gewas, zodat minder sproeimiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

Bij NVP stromen vanuit de agrarische sector en particulieren aanvragen binnen om aan te haken bij het project. Bekeken wordt in hoeverre daaraan kan worden voldaan. Particulieren die het succesvolle bloemenmengsel willen inzaaien, kunnen via deze website zien hoe daaraan te komen is.

Waar ze niet al in oktober werden weggemaaid hebben de bloemranden vorig jaar tot ver in november in bloei gestaan. Op Voorne-Putten is er vorig jaar door 30 deelnemers 11,91 hectare akkerland aan bloemrijke akkerrand ingezaaid. Dit is onderverdeeld in 71 randen. Bijna 120.000 vierkante meter.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons dan ook op Facebook.com/natuurlijk.voorneputten

DE GROENE KAART

De fiets- en wandelkaart, beter bekend als de GROENE KAART van Voorne-Putten.
Voor een leuke dag uit, voor mooie fietstochten, voor leuke agrarische geschenken,
voor verse gezonde producten,
kortom de kaart is altijd bruikbaar!!

x

Contact ons