Natuurlijk Voorne Putten!!    Natuurlijk Voorne Putten!! Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Welkom

 

NVP met kraam bij ‘L(o)eren bij de Boer’

Natuurlijk Voorne-Putten bemant zaterdag een kraam bij de streekproducten- en informatiemarkt bij melkveehouderij Sas aan de Schuddebeursedijk 19a bij Simonshaven. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen daar welkom voor het evenement ‘L(o)eren bij de Boer’. Vanuit onze vernieuwde stand geven wij informatie over ondermeer de scholenprojecten en het KLE-project. Voor de jongere bezoekers zetten we de foto-speurtocht ‘In het spoor van de Grutto’ uit, waarmee snelle speurders leuke prijsjes kunnen winnen.

Kinderen kunnen verder op het terrein van Sas balen van ingekuild gras beschilderen of met een schepnet ontdekken welke wonderlijke waterdieren in onze poldersloot leven. Er lopen kalfjes rond, die geaaid en gevoerd mogen worden. Trek gekregen van al die activiteiten? Maak dan je eigen patat bij de Verse-Patatkraam!
Op het erf wordt een kleine streekproductenmarkt ingericht, waar bezoekers groenten en levensmiddelen uit eigen omgeving (honing, sappen, jam) kunnen kopen. Er zijn rondleidingen door het melkveebedrijf, waar sinds enkele maanden een melkrobot veel werk uit handen neemt. Ook de Wildbeheereenheid Voorne en Boeren en Tuinders van Voorne-Putten geven informatie over hun werkzaamheden.


Voorne-Putten is een stuk groener 


Als agrarische natuurvereniging heb je een naam hoog te houden en dat is wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Sinds wij de aftrap gaven voor het project Kleine Landschap Elementen (KLE) ligt het eiland Voorne-Putten er een stuk groener bij. 
Het bestuur van Natuurlijk Voorne-Putten ging in 2015 de boer op om geld bijeen te sprokkelen voor een grootscheepse aanplant van streekeigen groen op het eiland. Met succes! De provincie en Deltaport Donatiefonds stemden ermee in om samen het leeuwendeel van de kosten voor het plantproject beschikbaar te stellen. Bewoners van het eiland haakten er gretig op aan. 
Uiteindelijk kreeg Voorne-Putten er via het KLE-project 800 bomen en zo’n 8000 struiken bij,  ruim 5,5 hectare aan nieuwe beplanting. Beplanting zoals die vanouds op het eiland groeide, maar waarvan de afgelopen decennia een niet onaanzienlijk deel verloren ging door de toenemende verstening - de massale bouw van huizen en bedrijven. 
Al dat nieuwe groen levert niet alleen een mooier eiland op, maar ook een ideale leef- en schuilplek voor allerlei dieren. De nieuwe aanplant vormt in het voorjaar groene linten waarlangs de vlinders en vleermuizen vliegen, in akkergebieden vormen ze groene eilandjes waar bosvogels nestelen en kleine zoogdieren rondneuzen.
Het vergroenen van het eiland was niet het enige waar Natuurlijk Voorne-Putten zich vorig jaar sterk voor maakte en hier kunt u zien waar de vereniging zich het afgelopen jaar zoal mee heeft beziggehouden.


Kuikenbeschermers in race voor Groene Lint   

Het is niet onopgemerkt gebleven dat Natuurlijk Voorne-Putten zich sterk maakt voor een mooier eiland waar het niet alleen goed wonen is maar waar ook de weidevogels graag   nestelen. De NVP-weidevogelgroep is genomineerd voor ‘Het Groene lint’, een onderscheiding waarmee een bijzondere prestatie voor natuur, milieu en duurzaamheid wordt onderstreept. 
De vrijwilligers van de NVP-weidevogelgroep trekken ieder voorjaar de weilanden in om nesten van graslandbroeders als de kluut, de grutto en de tureluur in kaart te brengen. Samen met de boer zorgen zij ervoor dat de kuikens van de weidevogels veilig op kunnen groeien.
Het Groene Lint is de jaarlijkse prijs van Milieudefensie Nissewaard. Eind deze maand wordt bekend gemaakt of onze weidevogelgroep de prijs in ontvangst mag nemen. 
In het stadhuis van Spijkenisse worden 26 mei de winnaars bekend gemaakt van de juryprijs, de publieksprijs en van de Groene lint Pluim.

Zaterdag 2 april KOM IN DE KAS

Lammetjes aaien bij Noordermeer

De agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne Putten presenteert zich zaterdag, tijdens Kom in de Kas, met een eigen kraam in de schuur van boerderij Noordermeer aan de Grondweg 8 bij Zwartewaal. Jacob Noordermeer (NVP-bestuurslid en aanjager van het weidevogel beschermingsproject) zet die dag van 10 tot 16 uur de deuren van zijn bedrijf open voor het publiek. 
Bezoekers kunnen er lammetjes aaien, uitleg krijgen over het akkerbouwbedrijf en gratis de nieuwe Groene Kaart ophalen. De agro-toeristische eilandkaart telt dit jaar nieuwkomers als Historyland en het Adventuredome. Ook de nummering van de pleisterplekken langs de toeristische fiets en wandelroutes kreeg een update.

Op Aarde doet ook mee   

Boerderij Op Aarde houdt zaterdag ook Open Dag. Bezoekers kunnen er rondkijken in de zorgboerderij voor eenzame ouderen en mensen met dementie. In de bijgebouwen aan de Sleepseweg 9 bij Brielle kwamen er dit voorjaar de nodige jonge dieren bij. Bij de geiten zijn er maar liefst twee drielingen geboren. Er zijn drie lammetjes en jonge konijntjes. In het nieuwe varkenshok hebben twee jonge biggen hun intrek genomen.


In de ban van de Grutto, 
onze nationale vogel. 


Cursus vogelherkenning van start.

De agrarische natuurvereniging organiseert een cursussen vogelherkenning ‘In de ban van de Grutto, onze nationale vogel’. In navolging van het populaire TV programma ‘In de ban van de Condor’, is het ons 'einddoel' om tijdens deze cursus onze nationale vogel de Grutto te vinden. Het kijken naar vogels is een populaire bezigheid en u kan het vrijwel overal toepassen. U kunt naar de vogels in de tuin kijken, tijdens een wandeling in de polder of in het park. Vaak is een pimpelmees van de koolmees redelijk simpel te onderscheiden. Maar het verschil tussen tjiftjaf en een fitis is voor sommigen niet altijd even gemakkelijk. De agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne Putten!! organiseert om die reden een cursus vogelherkenning. De cursus is bedoeld voor iedere startende en ervaren vogelkijker die vogels wil leren herkennen in zijn eigen woonomgeving. 

De cursus: 
Tijdens de cursus leren de deelnemers de beginselen van het vogels kijken. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Tijdens de theorie krijg je te horen waar rekening mee moet worden gehouden bij bijvoorbeeld de aanschaf van boeken of verrekijker. Er worden veel tips gegeven waar je een vaardigheid ontwikkeld om vogels op naam te kunnen brengen. Er worden tijdens de theorieavonden ook oefeningen gedaan met behulp van boeken. Naar voorbeeld van het populaire tv programma In de ban van de Condor hebben wij een aantal spelmomenten in de cursus verwerkt. De excursies vinden plaats in zeer vogelrijke en gevarieerde gebieden in de regio. 

Bij de cursus zit inbegrepen; 
  •  koffie of thee bij de theorielessen, 
  •  lesmateriaal. 

 De theorieavonden zijn op: 3 maart, 14 april, 26 mei en 9 juni in Hellevoetsluis. 

De excursies vinden plaats op zaterdag 5 maart, 16 april, 28 mei en 11 juni. 

Kosten: € 45,- voor leden of € 50,- voor niet leden. 

Opgeven bij: geef je voor 28 februari op bij secretariaat Natuurlijk Voorne-Putten!!. 

06-28503599 of secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl

 

Voorne-Putten is een prachtig eiland, vol verrassende natuur met een rijke schakering aan agrarische ondernemingen. Agrariërs spelen erop in met biologisch telen, natuurbeheer, zorglandbouw, agrotoerisme en streekproducten.


Het project Kleine Landschap Elementen (KLE)  is een groot succes geworden, er komen  700 laan/fruitbomen en 8000 struiken bij op het eiland.  Dat komt neer op ongeveer 5½ hectare nieuw groen.

Feestelijke aftrap voor groener Voorne-Putten
Met een pincet een rattenkaak en muizenribbetjes vissen uit de braakbal van een uil. En dan door naar de vogelspeurtocht en het springkussen. Ouders hadden zaterdag geen omkijken naar hun kroost bij het plantfeest van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten bij Historyland Hellevoetsluis. Die konden ongestoord aanschuiven bij een workshop en na een tocht langs de kramen en een gratis patatje bekijken hoe de gemeenten op het eiland met hun plan ‘kreken kweken’ de natuur de ruimte geven.

Natuurlijk Voorne-Putten sluit daar met haar actie om streekeigen groen terug te planten op het eiland naadloos op aan, benadrukten Provinciegedeputeerde Han Weber en voorzitter Dick van Doorn van het Deltaport Donatiefonds. Zij zetten samen een grote notenboom in de grond bij Historyland. De eerste van de 700 bomen en 8.000  struiken die Voorne-Putten bijkomen, in totaal  ruim 5,5 hectare.

Het Plantfeest waarmee Natuurlijk Voorne-Putten 12 december de aftrap gaf voor het vergroenen van het eiland was al even succesvol als de plantactie zelf. Het door de agrarische natuurvereniging opgezette en door de provincie en bedrijfsleven gesponsorde project Kleine Landschap Elementen levert niet alleen een mooier eiland op, maar ook een ideale leef- en schuilplek voor allerlei dieren. De nieuwe aanplant vormt in het voorjaar groene linten waarlangs de vlinders en vleermuizen vliegen en groene eilandjes in akkerbouwgebieden waar bosvogels nestelen en kleine zoogdieren rondneuzen.

Historie
Natuurlijk Voorne-Putten is juni 2004 opgericht op initiatief van de WLTO en de provincie Zuid Holland.
Doel van de vereniging voor plattelandsvernieuwing is creatieve agrariërs een steuntje in de rug geven bij het in stand houden van het prachtige groene cultuurlandschap van Voorne-Putten. Natuurlijk Voorne-Putten speelt een belangrijke rol bij agrotoerisme, stuurt het natuurbeheer aan en zet zowel boer als burger in bij de bescherming van de weidevogels en het landschap. De jongste eilandbewoners laten we op speelse wijze kennis maken met de boerennatuur. 


De activiteiten lopen uiteen van natuurbeheer (beschermen van weidevogels, waterberging, inzaaien van bloemrijke akkerranden en dergelijke) tot agro-toerisme (ontwikkelen van ‘de boer op’ arrangementen, streekproductenmarkt, fietstochten enzovoort). Zo maken we ons sterk voor een afwisselend landschap waarin boeren hun brood verdienen, burgers plezierig wonen en bezoekers genieten van al het moois. Dat landschap is door de eeuwen heen gevormd door de mensen die er in werken. Natuur afgewisseld met weilanden en akkers is een succesformule gebleken. Veel zeldzame dieren, vogels en planten gedijen in onze polders!


Wij hopen dat u onze inzet waardeert en lid wordt. Wellicht ook actief wilt meewerken om het landschap van Voorne-Putten nog verder te verfraaien.

Op deze website vindt u alle informatie, veel plezier!!

Foto impressie

images/aardappels-te-koop.jpg
OM u een indruk te geven van onze wonderschone groene omgeving. Wellicht wilt u ook actief meewerken om het foto's van het landschap van Voorne-Putten op onze site te laten zien.

Weidevogels

images/dijk-omg-vierpolders.jpg
Natuurlijk Voorne Putten stimuleert en sponsort vrijwilligers die in het voorjaar als nestbeschermer op de bres staan voor de kuikens van weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en zomertaling.

De Groene kaart

images/Naamloos-2.jpg
De Groene kaart, de agrotoeristische fietskaart van NVP, is zo langzamerhand in heel Nederland bekend. Jaarlijks worden er 35.000 exemplaren gedrukt van de kaart met de markante koeienkop.

Natuurlijk Voorne Putten

Contactgegevens

Uiteraard kunt u het bestuur bereiken via de e-mail. Heeft u ideeën, advies nodig, problemen of kunt op op een of andere wijze meewerken neem dan contact op met een van onderstaande personen.

Voor informatie of vragen:
secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl

Contactformulier

Heeft u een vraag en wilt u deze via email versturen, vul dan onderstaand formulier volledig in, wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.