Natuurlijk Voorne Putten!!    Natuurlijk Voorne Putten!! Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Welkom


Voorproefje bij pannenkoekenhuis ‘Klockshuys’
Leden van Natuurlijk Voorne-Putten krijgen woensdagavond 9 mei een bijzonder voorproefje in het Klockshuys. Het klimaatneutrale pannenkoekenhuis van Landwinkel Klok (nr. 6 op de Groene Kaart) dat begin deze zomer de deuren opent. Uw agrarische natuurvereniging heeft met Robin en Nienke Klok weten te regelen dat onze ledenvergadering daar gehouden wordt, tijdens de proefperiode die vooraf gaat aan de officiële start van het Klockshuys.  

U bent 9 mei dus welkom in het aan de Landwinkel grenzende pannenkoekenhuis aan de Groene Kruisweg 10 bij Brielle. Van 19.00 tot 19.30 uur is daar de ontvangst met koffie/ thee en wat lekkers. Robin Klok vertelt het een en ander over zijn bedrijf en vervolgens is er een rondleiding door de boomgaard waar dan de bomen prachtig in bloei staan.

In het Klockshuys wordt vervolgens een korte ledenvergadering gehouden waarbij ondermeer de stand van zaken rondom het project Bloemrijke Akkerranden wordt toegelicht. Daar ligt dan ook de nieuwe Groene Kaart 2018 klaar om mee naar huis te nemen. 

We willen samen even terugblikken op 2017 en in grote lijnen de koers uitzetten voor de komende jaren. 

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrelhapje en drankje.

Wij stellen het zeer op prijs als u ons vooraf even meldt of u erbij zult zijn, woensdagavond 9 mei.  


Kuikens kruipen uit ei in Luilekkerland 
In de gebieden waar de weidevogelvrijwilligers samen met boeren de nesten van weidevogels beschermen, zijn de eerste kuikens uit hun ei gekropen. Daarmee zit de taak van de oudervogels erop, de kleintjes moeten vanaf dat moment zelf hun kostje bij elkaar zien te scharrelen. Dat is gelukkig geen probleem in de plasdrasgebieden die speciaal als foerageergebied voor het kroost van weidevogels als de kievitscholekstergrutto en tureluur zijn aangelegd. Deze natte gebieden vormen met hun overvloed aan waterminnende insecten een waar Luilekkerland voor de jonge vogels.

In de plasdrasgebieden wordt de waterstand op peil gehouden met behulp van zonne-energie pompen die de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten mede dankzij een legaat van een natuurminnende eilandbewoonster kon aanschaffen. 
De plasdrasgebieden waarin nu de eerste weidevogelkuikens rondscharrelen zijn te vinden aan de Drieëndijk bij Heenvliet, in de polder Simonshaven, langs de Oude Waaldijk bij Abbenbroek en de Hollemaarsedijk bij Zwartewaal. Daar kunnen de kuikens veilig de tijd overbruggen totdat ze kunnen vliegen.
Dankzij hun voedselrijke omgeving gaat het weer wat beter met de weidevogels die broeden in de weilanden waar de nesten beschermd worden.Vier scholen strijden om pieperpootbokaal
Vanaf half maart binden drie scholen op Voorne-Putten de strijd aan om de Pieperpootbokaal van Natuurlijk Voorne-Putten. Het zijn cns De Nieuwe Weg in Oostvoorne, cbs De Bron in Hellevoetsluis, pcb de Aanwas in Zuidland en obs de Markenburg in Geervliet. Hun groepen 7 telen in een grote kist op het schoolplein hun eigen aardappelen. Een plekje in de volle zon, slim bemesten, tijdig begieten en zonodig de jonge plantjes afdekken kunnen het verschil maken tussen winnen en verliezen. Echte verliezers zijn er overigens niet. Alle gelegenheidsboeren krijgen op de laatste dag van het project een royale zak Hoekse chips mee naar huis.     

De agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten organiseert sinds een paar jaar het Pieperpootproject voor scholieren. Kinderen beleven zo in de praktijk wat er zoal voorafgaat aan die gekookte aardappel of dat patatje op je bord. 

Jaarlijks selecteren we enkele scholen op Voorne-Putten waar door ons half maart een forse kist met aarde op het schoolplein wordt neergezet. De leerlingen gaan daarin zelf de door ons aangeleverde aardappelen poten. Voor de deelnemende scholen organiseren we desgewenst een bezoek aan een aardappelboer met de hele klas, waarbij de jeugd kan zien hoe het er in het echt aan toegaat.

Het wordt weer een superspannend moment als de jonge aardappeltelers vlak voor de zomervakantie hun eigen oogst opgraven, waarna die wordt gewogen en duidelijk is wie de winnaarsbokaal 2018 in de wacht sleept.


Grote verontwaardiging over kappen 1000 knotwilgen  

U heeft het misschien al in de krant gelezen of gezien in het NOS-journaal. Het Waterschap heeft 1000 knotwilgen gekapt die als oeverbescherming langs de oevers van rivier de Bernisse stonden, soms al 40 jaar. En heeft de overgebleven stompen ingesmeerd met het giftige round-up om die totaal te vernietigen. 

Onze voorzitter van Natuurlijk Voorne-Putten, Ies Klok, sloeg direct alarm en diende als fractievoorzitter Natuurterreinen van het waterschap een motie van treurnis in tegen de verantwoordelijke heemraad Lies Struik. 

Die heeft intussen excuses gemaakt, maar het kwaad is al geschied. De kaalslag aan de schitterende oevers van de Bernisse is een feit. Natuurliefhebbers op Voorne-Putten zijn ontzet over de onbegrijpelijke actie.Stichting Fluisterboot, die druk is met het realiseren van rondvaarten over de tot voor kort door groen omzoomde rivier, heeft ons laten weten ook enorm te balen van de nu zo kale Bernisse oevers.  

Klok en zijn collega’s in de verenigde vergadering hebben deze week afgedrongen dat zij voortaan bij dergelijke ingrijpende acties tijdig betrokken worden. Bomenkap zoals langs de Bernisse mag niet meer op eigen initiatief van een onderhoudsploeg in gang worden gezet. 

Als bestuur van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten zijn wij verbijsterd en verontwaardigd over de grootschalige bomenkap maar we zijn blij met manier waarop onze voorzitter daarop reageerde. 

Natuurlijk Voorne-Putten gaat door met het beschermen en uitbouwen van het mooie natuur- en cultuurlandschap van het eiland. Zoals het realiseren van bloemrijke akkerranden, waarmee dit voorjaar wordt begonnen.

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.

Groen licht voor bloemrijke akkerranden
Bloemrijke akkerranden gaan de komende jaren kleurrijke linten vormen door het landschap van Voorne-Putten. De agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten (NVP) heeft voor de aanleg daarvan groen licht gekregen van de Landschapstafel (het samenwerkingsverband van overheden en natuurorganisaties).

Bij zo’n 15 agrariërs en drie andere terreinbezitters wordt komend voorjaar een kilometer van de akkerrand ingezaaid met bloeiende kruiden. Die zijn niet alleen prachtig om te zien, de bloeiende akkerranden zijn ook uiterst nuttig doordat ze insecten weglokken van de gewassen. 

De boer stemt daarop zijn gebruik van bestrijdingsmiddelen af.  Elke besparing in het gebruik van die middelen is milieuwinst. 

Akkervogels, insecten en andere dieren profiteren van de bloemrijke akkerranden. Akkervogels zijn in de zomer insecteneters en gedijen bij het insectenaanbod in de bloeiende akkerrand. 
Naast het vergroten van de biodiversiteit op het eiland is de verwachting dat ook de waterkwaliteit zal verbeteren door de bloemrijke akkerranden, doordat er minder mest en gewasbeschermingsmiddel in het water terecht komen. 

Het NVP-akkerrandenproject voor de komende drie jaar vergt een investering van 75.000 euro. De provincie stelt daarvan 37.000 euro beschikbaar, de deelnemers financieren met eigen inzet eenzelfde bedrag. 

Met de bloemrijke akkerranden wordt een vijftal doelen gerealiseerd:
- verduurzaming van gewasbescherming op Voorne-Putten
- meer biodiversiteit langs de akkers op het eiland
- betere waterkwaliteit in sloten rondom de akkers
- een fraai landschap dat wordt gewaardeerd door boer, burger en recreant 

- meer voedselaanbod voor bestuivende insecten zoals hommels en (solitaire) bijen.


 


Voorne-Putten is een stuk groener 
Als agrarische natuurvereniging heb je een naam hoog te houden en dat is wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Sinds wij de aftrap gaven voor het project Kleine Landschap Elementen (KLE) ligt het eiland Voorne-Putten er een stuk groener bij. Het bestuur van Natuurlijk Voorne-Putten ging in 2015 de boer op om geld bijeen te sprokkelen voor een grootscheepse aanplant van streekeigen groen op het eiland. Met succes! De provincie en Deltaport Donatiefonds stemden ermee in om samen het leeuwendeel van de kosten voor het plantproject beschikbaar te stellen. Bewoners van het eiland haakten er gretig op aan.

Uiteindelijk kreeg Voorne-Putten er via het KLE-project 800 bomen en zo’n 8000 struiken bij,  ruim 5,5 hectare aan nieuwe beplanting. Beplanting zoals die vanouds op het eiland groeide, maar waarvan de afgelopen decennia een niet onaanzienlijk deel verloren ging door de toenemende verstening - de massale bouw van huizen en bedrijven.
Al dat nieuwe groen levert niet alleen een mooier eiland op, maar ook een ideale leef- en schuilplek voor allerlei dieren. De nieuwe aanplant vormt in het voorjaar groene linten waarlangs de vlinders en vleermuizen vliegen, in akkergebieden vormen ze groene eilandjes waar bosvogels nestelen en kleine zoogdieren rondneuzen.
Het vergroenen van het eiland was niet het enige waar Natuurlijk Voorne-Putten zich vorig jaar sterk voor maakte en hier kunt u zien waar de vereniging zich het afgelopen jaar zoal mee heeft beziggehouden.


Kuikenbeschermers ontvangen Groene Lint Nissewaard
Het is niet onopgemerkt gebleven dat Natuurlijk Voorne-Putten zich sterk maakt voor een mooier eiland waar het niet alleen goed wonen is maar waar ook de weidevogels graag nestelen. De NVP-weidevogelgroep was genomineerd voor ‘Het Groene lint’, een onderscheiding waarmee een bijzondere prestatie voor natuur, milieu en duurzaamheid wordt onderstreept. 

De vrijwilligers van de NVP-weidevogelgroep trekken ieder voorjaar de weilanden in om nesten van graslandbroeders als de kluut, de grutto en de tureluur in kaart te brengen. Samen met de boer zorgen zij ervoor dat de kuikens van de weidevogels veilig op kunnen groeien.
Het Groene Lint is de jaarlijkse prijs van Milieudefensie Nissewaard, en in het stadhuis van Spijkenisse zijn op 26 mei de winnaars bekend gemaakt van de juryprijs, de publieksprijs en van de Groene lint Pluim. Klik hier voor een videoverslag. 


Cursus vogelherkenning
De agrarische natuurvereniging organiseert ieder jaar cursussen vogelherkenning. Het kijken naar vogels is een populaire bezigheid en u kan het vrijwel overal toepassen. U kunt naar de vogels in de tuin kijken, tijdens een wandeling in de polder of in het park. Vaak is een pimpelmees van de koolmees redelijk simpel te onderscheiden. Maar het verschil tussen tjiftjaf en een fitis is voor sommigen niet altijd even gemakkelijk. De agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne Putten!! organiseert om die reden een cursus vogelherkenning. De cursus is bedoeld voor iedere startende en ervaren vogelkijker die vogels wil leren herkennen in zijn eigen woonomgeving. 

De cursus: 

Tijdens de cursus leren de deelnemers de beginselen van het vogels kijken. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Tijdens de theorie krijg je te horen waar rekening mee moet worden gehouden bij bijvoorbeeld de aanschaf van boeken of verrekijker. Er worden veel tips gegeven waar je een vaardigheid ontwikkeld om vogels op naam te kunnen brengen. Er worden tijdens de theorieavonden ook oefeningen gedaan met behulp van boeken. De excursies vinden plaats in zeer vogelrijke en gevarieerde gebieden in de regio. Zie ook de Agenda

Voor informatie: secretariaat Natuurlijk Voorne-Putten!! 


secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl

Of bij dringende informatie: 06-28503599 


Feestelijke aftrap voor groener Voorne-Putten
Met een pincet een rattenkaak en muizenribbetjes vissen uit de braakbal van een uil. En dan door naar de vogelspeurtocht en het springkussen. Ouders hadden geen omkijken naar hun kroost bij het plantfeest van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten bij Historyland Hellevoetsluis. Die konden ongestoord aanschuiven bij een workshop en na een tocht langs de kramen en een gratis patatje bekijken hoe de gemeenten op het eiland met hun plan ‘kreken kweken’ de natuur de ruimte geven.

Natuurlijk Voorne-Putten sluit daar met haar actie om streekeigen groen terug te planten op het eiland naadloos op aan, benadrukten Provinciegedeputeerde Han Weber en voorzitter Dick van Doorn van het Deltaport Donatiefonds. Zij zetten samen een grote notenboom in de grond bij Historyland. De eerste van de 700 bomen en 8.000  struiken die Voorne-Putten bijkomen, in totaal  ruim 5,5 hectare.

Het Plantfeest waarmee Natuurlijk Voorne-Putten de aftrap gaf voor het vergroenen van het eiland was al even succesvol als de plantactie zelf. Het door de agrarische natuurvereniging opgezette en door de provincie en bedrijfsleven gesponsorde project Kleine Landschap Elementen levert niet alleen een mooier eiland op, maar ook een ideale leef- en schuilplek voor allerlei dieren. De nieuwe aanplant vormt in het voorjaar groene linten waarlangs de vlinders en vleermuizen vliegen en groene eilandjes in akkerbouwgebieden waar bosvogels nestelen en kleine zoogdieren rondneuzen.

Historie
De Agrarische Natuur Vereniging Natuurlijk Voorne-Putten!! is in juni 2004 opgericht op initiatief van de WLTO en de provincie Zuid Holland.

Doel van de vereniging voor plattelandsvernieuwing is creatieve agrariërs een steuntje in de rug geven bij het in stand houden van het prachtige groene cultuurlandschap van Voorne-Putten. Natuurlijk Voorne-Putten, stuurt het natuurbeheer aan en zet zowel boer als burger in bij de bescherming van de weidevogels en het landschap. De jongste eilandbewoners laten we op speelse wijze kennis maken met de boerennatuur. 


De activiteiten lopen uiteen van natuurbeheer (beschermen van weidevogels, waterberging, inzaaien van bloemrijke akkerranden en dergelijke) tot scholenprojecten en cursussen. Zo maken we ons sterk voor een afwisselend landschap waarin boeren hun brood verdienen, burgers plezierig wonen en bezoekers genieten van al het moois. Dat landschap is door de eeuwen heen gevormd door de mensen die er in werken. Natuur afgewisseld met weilanden en akkers is een succesformule gebleken. Veel zeldzame dieren, vogels en planten gedijen in onze polders!

Voorne-Putten is een prachtig eiland, vol verrassende natuur met een rijke schakering aan agrarische ondernemingen. Agrariërs spelen erop in met biologisch telen, natuurbeheer, zorglandbouw, agrotoerisme en streekproducten.


Wij hopen dat u onze inzet waardeert en lid wordt. Wellicht ook actief wilt meewerken om het landschap van Voorne-Putten nog verder te verfraaien.

Op deze website vindt u alle informatie, veel plezier!!

Foto impressie

images/aardappels-te-koop.jpg
OM u een indruk te geven van onze wonderschone groene omgeving. Wellicht wilt u ook actief meewerken om het foto's van het landschap van Voorne-Putten op onze site te laten zien.

Weidevogels

images/dijk-omg-vierpolders.jpg
Natuurlijk Voorne Putten stimuleert en sponsort vrijwilligers die in het voorjaar als nestbeschermer op de bres staan voor de kuikens van weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en zomertaling.

De Groene kaart

images/Naamloos-2.jpg
De Groene kaart, de fiets- en wandelkaart van NVP, is zo langzamerhand in heel Nederland bekend. Jaarlijks worden er 35.000 exemplaren gedrukt van de kaart met de markante koeienkop.

Natuurlijk Voorne Putten

Contactgegevens

Uiteraard kunt u het bestuur bereiken via de e-mail. Heeft u ideeën, advies nodig, problemen of kunt op op een of andere wijze meewerken neem dan contact op met het secretariaat.

Voor informatie of vragen:
secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl

Contactformulier

Heeft u een vraag en wilt u deze via email versturen, vul dan onderstaand formulier volledig in, wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.