Agenda

Regelmatig organiseert Natuurlijk Voorne-Putten leuke en leerzame activiteiten

Agenda

Regelmatig organiseert Natuurlijk Voorne-Putten leuke en leerzame activiteiten.

1 Openluchtmuseum De Duinhuisjes

Openluchtmuseum De Duinhuisjes is geopend vanaf half april. Met jaarlijks een boeiende thematentoonstelling. Na onze oproep eerdere oproep hebben wij veel interessante stukken mogen ontvangen, hetgeen het geheel zeer interessant maakt om te bezoeken. Openluchtmuseum De Duinhuisjes ligt aan de Duinstraat 18 in Rockanje (vlakbij de Tenellaplas). Het museum is geopend op zaterdagen en zondagen van 13.30 tot 16.30 uur en tijdens de zomervakantie ook op de woensdagmiddag.
www.hvwv.nl

2 Cursus erf- en tuinbeplanting

Landschappelijk groen rond de woning

Hoe krijg je fraai op het omliggende landschap afgestemde groene erven en tuinen in het buitengebied? Daarvoor organiseert de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten de cursus ‘erfbeplanting’, die in het najaar van start gaat, als dan de coronabeperkingen opgeheven zijn.

Deelnemers leren deze winter tijdens twee lesavonden alles over erfopbouw, historie, ecologie, landschappelijke elementen, aanleg en onderhoud. Aansluitend gaan ze op een zaterdag op excursie naar erven die karakteristiek zijn voor het eiland. De opzet is dat cursisten intussen al aan de slag gaan met het eigen erf. Daarvoor wordt tussen de lessen een huiswerkperiode van tenminste drie weken ingelast.

Bureau Schildwacht, dat de cursus presenteert, houdt zich bij de lessen strikt aan de corona (afstand)regels. Daarom is de deelname beperkt tot 20 NVP-leden, wordt de ruimte goed geventileerd en draagt de cursusleider een mondkapje. 

Natuurlijk Voorne-Putten neemt het leeuwendeel van de kosten voor haar rekening, deelnemers betalen slechts 50 euro.

Aanmelden voor de cursus kan bij het NVP-secretariaat: secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl 

Voor meer informatie over de cursus: info@bureau-schildwacht.nl

3 Inzaaien bloemrijke akkerranden

De bloemenranden worden jaarlijks vroeg in het voorjaar ingezaaid door Gebroeders van Bergeijk uit Zuidland. Mede mogelijk gemaakt door LST Voorne-Putten en provincie Zuid-Holland.

In de weken daarna volgen de overige akkerranden. We houden iedereen op de hoogte via Facebook

x

Contact ons