Gekeken wordt of aansluiting van het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver op het hoogspanningsnet op land mogelijk is via Voorne-Putten

jun 12, 2019
|
Ingezonden door: arina
|
Categorie: General

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT werken aan het project Net op zee IJmuiden Ver Beta. Dit betreft de aansluiting van het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver op het hoogspanningsnet op land. Eén mogelijke aansluitlocatie is het bestaande hoogspanningsstation nabij Simonshaven/Biert. De andere locatie is de Maasvlakte. Welke locaties gekozen wordt is nog niet bekend.

Het is nu nog niet duidelijk waar de kabels op land worden aangesloten. Wel zijn er al mogelijke aansluitlocaties geïnventariseerd. Eén van deze locaties is het bestaande hoogspanningsstation nabij Simonshaven/Biert. De andere locatie is de Maasvlakte. Welke locaties gekozen wordt is nog niet bekend. Het onderzoek hiernaar moet nog gaan lopen. Meer informatie over het project staat op de website.

Het project verkeert nog in de startfase. Net op zee IJmuiden Ver Beta inventariseert momenteel welke routes voor de kabels interessant zijn om te gaan onderzoeken. En waar ze in de onderzoeken aandacht aan gaan besteden. Dat beschrijven ze in de notitie Reikwijdte en Detailniveau die na de zomer ter inzage gaat. Vooruitlopend daarop proberen ze al een zo goed mogelijk beeld van aandachtspunten, belangen en belanghebbende partijen te krijgen.

Wij als agrarische natuurvereniging zijn benaderd met de vraag of en hoe wij ginformeerd willen worden. "Aanlanding is niet het grootste probleem bij een ondergrondse kabel, maar de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom vraagt opstallen met een oppervlakte van 5.5 hectaren. Dat, in de open polder, is iets dat niet direct strookt met onze doelstellingen. Darom hebben wij gevraagd als partij op de eilanden op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.", aldus de voorzitter van Natuurlijk Voorne-Putten, Ies Klok.

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer Second Title

Footer Second Block Content

Footer Third Title

Footer Third Block Content