Bloemrijke akkerlanden

Het (proef)project bloemrijke akkerranden is bedoeld om kennis op te doen over het nut van die bloemen voor de agro biodiversiteit

Bloemrijke akkerlanden

Het (proef)project bloemrijke akkerranden is bedoeld om kennis op te doen over het nut van die bloemen voor de agro biodiversiteit. Hiermee kan op den duur een hogere opbrengst worden behaald als het gaat om soortenrijkdom, terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen en betere waterkwaliteit in aangrenzende sloten. De bloemrijke akkerranden zijn mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Landschapstafel Voorne-Putten.

In 2018 werden de bloemrijke akkerranden voor het eerst ingezaaid bij boeren op Voorne-Putten. Lees hier het evaluatieverslag

Op Voorne Putten maakt akkerbouw een belangrijk onderdeel uit van het landschap en de biodiversiteit. Het probleem is dat deze biodiversiteit steeds verder achteruit gaat. Soorten verdwijnen en het landschap wordt daarmee armer.
Om de biodiversiteit terug te brengen en daarmee de leefbaarheid te vergroten voor bewoners en recreanten, stemden agrariërs ermee in om aan de slag te gaan met bloemrijke akkerranden.

Naast de voordelen van bloemrijke akkerranden voor functionele agro biodiversiteit, zijn er ook nog andere voordelen met de aanleg van bloemrijke akkerranden te behalen, namelijk;

  • De bloemrijke akkerranden vormen een bufferzone tussen akker en sloot, zodat er minder uitspoeling is van bestrijdingsmiddelen richting het oppervlaktewater;
  • Bloemrijke akkerranden bieden voedsel en schuilgelegenheid voor o.a. akkervogels;
  • Bloemrijke akkerranden bieden voedsel voor bestuivers (bijen, hommels);
  • Bloemrijke akkerranden zorgen voor een verfraaiing van het landschap en dat wordt gewaardeerd door boeren, burgers en recreanten.

De bloemranden zien er schitterend uit, maar zijn toch vooral nuttig bedoeld. De bloemen lokken vraatzuchtige insecten weg van de akkers, laten die opeten door jagers als sluipwespen en roofwantsen terwijl de royaal aangelokte bijen en hommels zorgen voor bestuiving van het gewas. Akkervogels vinden een nestelplek tussen de bloemen en voldoende te eten.

De boer hoeft door de bloeiende bloemen minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken en dat is milieuwinst. Naast het vergroten van de biodiversiteit op het eiland is de verwachting dat ook de waterkwaliteit zal verbeteren door de bloemrijke akkerranden, doordat er minder mest en bestrijdingsmiddel in het water terecht komt. De bloemenranden hebben geen mest nodig.

Particulieren zaaien ook
Ons initiatief voor de bloeiende akkerranden heeft een heleboel enthousiaste reacties opgeleverd. Veel particulieren willen ook zo’n fraaie bloemenpracht op hun grond. Dat juichen wij van harte toe. Onze leverancier van de zaden voor de bloemrijke akkerranden is Van Dijke Zaden BV in Sint Annaland. Zij zijn gespecialiseerd in zadenmengsels voor akkerranden. Meer hierover op website: www.vandijkezaden.nl

x

Contact ons