Natuurbeheer

Weidevogelbescherming

Natuurbeheer
Weidevogel- bescherming

Natuurlijk Voorne Putten stimuleert en sponsort vrijwilligers die in het voorjaar als nestbeschermer op de bres staan voor de kuikens van weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en zomertaling. Samen met de boer zorgen zij ervoor dat de vogels kunnen overleven. Weidevogels hebben het moeilijk door verstedelijking en moderne maaimethoden. Boeren in de beheersgebieden van NVP, favoriet broedgebied bij weidevogels, maaien later dan gebruikelijk en beurtelings zodat de nog niet vliegvlugge kuikens altijd een uitweg vinden. In veel weilanden op het eiland sporen vrijwilligers vroeg in het voorjaar de nesten op, zodat de boer er omheen kan maaien.

Boeren die meedoen aan het project weidevogelbescherming lopen een deel van hun inkomsten mis maar krijgen daarvoor -via NVP- een financiële compensatie van de provincie. Door later te maaien worden de nesten van vogels beschermd en krijgen jonge vogels een kans om volwassen te worden. In de weilanden worden elk voorjaar door vrijwilligers de nesten opgezocht en gemerkt. Ook wordt bijgehouden hoeveel en welke vogels er broeden. De grutto bijvoorbeeld die langzaamaan uit het landschap verdween wordt weer vaker gesignaleerd. Agrariërs die meedoen met het weidevogelproject zijn te herkennen aan het NVP infobord bij hun weiland.

Natuurbescherming gebeurt ook door het inzaaien van bloeiende akkerranden en slootkanten en door het aanplanten en onderhouden van bosschages, hagen en erfbeplanting.

Vogels Herkennen
De cursus ‘Vogels Herkennen’ van Natuurlijk Voorne-Putten heeft al veel kenners opgeleverd. Regelmatig wordt daar ook een cursus voor gevorderden aan gekoppeld. Door middel van theorielessen, afgewisseld met excursies in de natuur worden de gevleugelde vrienden in kaart gebracht. Kijk op de agenda wanneer een nieuwe cursus start of stuur een mail naar secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl als u meer informatie wilt.

x

Contact ons