Verantwoording

De werkwijze van Natuurlijk Voorne-Putten!!

Werkwijze

Doelstelling 
De Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten!! (NVP) – in juni 2004 ontstaan op initiatief van de WLTO en de provincie Zuid-Holland – werkt eraan om het mooie natuur- en cultuurlandschap van Voorne-Putten in stand te houden. Boeren, tuinders en burgers werken daarbij nauw samen.

De bijna 200 leden tellende vereniging houdt zich bezig met natuurbeheer, en stimuleert het vergroenen en verfraaien van Voorne-Putten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de provincie, natuurorganisaties, toeristische organisaties en de gemeenten op Voorne-Putten.

Beloningsbeleid 
Het bestuur van Natuurlijk Voorne-Putten bestaat uit vrijwilligers, zij worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Wel krijgen zij door ANWB en overheid geadviseerde vergoedingen voor gemaakte onkosten zoals km vergoeding.

Activiteiten 

-Groene Kaart
NVP produceert met behulp van sponsors de Groene Kaart, een landkaart van Voorne-Putten met fiets- en wandelroutes langs (en informatie over) allerlei attracties op het eiland. De kaart, die jaarlijks in een nieuwe versie verschijnt, heeft een oplage van 30.000 exemplaren. Toeristen en eilandbewoners gebruiken de kaart veelvuldig als wegwijzer naar het kopen en proeven van streekproducten, excursies, buitensport, rondleidingen, rondvaarten, workshops, kamperen bij de boer, musea en galeries, molens, de wijngaard, de kinderboerderij etc. De Groene Kaart is voor iedereen gratis af te halen bij de gemeentehuizen op het eiland en bij de deelnemers aan de kaart.  

-Weidevogelbescherming
Burgers en boeren werken via NVP samen bij de bescherming van weidevogels. Leden van de vogelwerkgroep van NVP brengen in de weilanden de nesten in kaart. In overleg met de boer wordt ervoor gezorgd dat de vogels ongestoord hun eieren kunnen uitbroeden en de kuikens veilig kunnen opgroeien. Bij de periodieke weidevogelexcursie wordt gedemonstreerd hoe boeren en burgers als reddingbrigade optreden voor de kuikens. Daarnaast organiseert NVP jaarlijks een cursus Vogels Herkennen met een drietal excursies naar vogelrijke gebieden.

-Scholenprojecten
Via het NVP-project ‘scholieren de boer op’ gaan leerlingen van de bovenbouw op bezoek bij agrarische bedrijven. De excursie wordt op school voorbereid met een lespakket. De kinderen leren het een en ander over het boerenbedrijf en gaan met vergrootglas en vergaarbak de polder in om te kijken wat daar allemaal graast, groeit, tussen het gras rondkruipt en in de sloot leeft. De bedoeling is om dit scholenproject op termijn uit te breiden naar grootstedelijk gebied zoals Rotterdam. De provincie is een warm pleitbezorger van dit streven. In 2013 is gestart met het pieperpootproject. Op het schoolplein van basisscholen wordt een palletgrote kist neergezet waarin de leerlingen vroeg in het voorjaar aardappelen poten. Terwijl buiten de aardappelplanten groeien, wordt binnen een kort lesprogramma afgewerkt. Tussendoor gaan klassen op het land kijken hoe het er in het echt aan toegaat. Voor de zomervakantie oogsten de kinderen hun eigen piepers. Een feestelijk sluitstuk.  

-Natuurontwikkeling
In 2015 organiseerde NVP, financieel gesteund door de Provincie Zuid-Holland en het Europoort-bedrijfsleven, het project Kleine Landschapselementen (KLe). Daarbij werd ruim 5,5 hectare aan oorspronkelijke beplanting – die verdween door intensieve landbouw en verstening – teruggebracht in het landschap. Via het stimuleren van collectief aankopen van beplanting wordt dit project sindsdien op kleinere schaal voortgezet.

-Nieuw beleid/Wensen
NVP maakt zich (onder andere) sterk voor de komst van meer bloeiende akkerranden op het eiland en voor borden bij akkers waarop te zien is wat daar groeit. Ook een app van de Groene Kaart staat op het verlanglijstje van de vereniging. Verder wordt gestreefd naar een betere samenwerking tussen diverse partijen om overlapping te voorkomen. Met als doel: een groter bereik en kostenreductie.
Ideeën uit brainstormsessies met NVP-leden: Nestplek boerenzwaluw promoten, vogelcursus voor kinderen, boer in/voor de klas, eiland- natuursafari. 
Het bestuur heeft handzame bijenhotels laten maken die NVP-leden in hun tuin, balkon of aan de gevel kunnen ophangen. Die zijn bij een eerdere jaarvergadering uitgereikt. De bedoeling is dat het project een vervolg krijgt. De wilde bij heeft het moeilijk en kan een extra nestelplek goed gebruiken. Vrouwelijke wilde bijen kunnen steken, maar de meeste hebben slechts een heel kleine angel, die niet eens door de huid heen komt. Mannetjes hebben er geen. Wilde bijen steken niet gauw: ze hebben geen kolonie te verdedigen.

-Inkomsten/Uitgaven
Met de jaarlijkse bijdrage van de leden en de opbrengst van tekstjes en sponsorlogo’s op de Groene Kaart bekostigt NVP bovenstaande projecten. 

Financiële verantwoording 
Ieder jaar wordt op de algemene ledenvergadering het financiële jaarverslag door de penningmeester gepresenteerd. Deze wordt door Accountantskantoor Reijtenbach en van Lith gecontroleerd. 

Jaarverslag 2020

x

Contact ons