Vrijwilligers weidevogelbeheer

Gezocht vrijwilligers weidevogelbeheer

Gezocht vrijwilligers weidevogelbeheer

Het polderlandschap van Voorne-Putten en weidevogels horen bij elkaar. Wat is er mooier dan om tijdens fiets- en wandeltochten je omringd te weten door buitelende kievieten, baltsende grutto’s en roepende tureluurs. De vroegere vanzelfsprekendheid van hun aanwezigheid is er niet meer. Door de intensivering van de landbouw, de verdichting van het landschap door bebouwing en de infrastructuur zijn weidevogels in de verdrukking gekomen. Op Voorne-Putten werken enthousiaste agrariërs en vrijwilligers samen om het verdwijnen van weidevogels uit akker- en weilanden te voorkomen.

De vrijwilligers helpen de agrariërs door het opsporen en markeren van de weidevogelnesten. De locatie van de nesten wordt doorgegeven aan de agrariërs, die hierdoor in staat zijn om de nesten te sparen tijdens hun werkzaamheden met hun machines op het land. In groepen van twee tot vier personen sporen vrijwilligers de nesten op. Dat gebeurt door het observeren van de weidevogels en het zoeken naar nesten op de akker- en weidepercelen van de agrariërs. Zij fietsen en lopen hierbij door het schitterde voorjaarslandschap van Voorne-Putten. Het zorgt dus tevens voor ontspanning en is goed voor de lichamelijke conditie.
Nieuwe vrijwilligers, die een steentje bij willen dragen aan het behoud van de weidevogels, worden van harte uitgenodigd om lid te worden van de Weidevogelgroep Natuurlijk Voorne-Putten.

U krijgt begeleiding van ervaren vrijwilligers. Tevens is het mogelijk om een beginnerscursus Weidevogelbeheer te volgen. Hierbij maakt u kennis met de verschillende soorten weidevogels en met de registratie van de gevonden nesten en broedparen.
Voor meer informatie:
Jacob Noordermeer, Voorzitter werkgroep Natuurbeheer, tel. 06-53576175, of 
Simon van Leeuwen, coördinator weidevogels, 06-30402729
E-mailadres: natuurbeheer@natuurlijkvoorneputten.nl

x

Contact ons