Geen aansluiting van het toekomstige windenergiegebied IJmuiden op het hoogspanningsnet op land via Voorne-Putten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT werken aan het project Net op zee IJmuiden Ver Beta. Dit betreft de aansluiting van het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver op het hoogspanningsnet op land. Eén mogelijke aansluitlocatie was het bestaande hoogspanningsstation nabij Simonshaven/Biert. Na veel protesten vanuit onze vereniging en de omgeving is van die optie afgezien. De andere locatie is de Maasvlakte (noord, zuid, of midden). Die is nog steeds in beeld.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT werken aan het project Net op zee IJmuiden Ver Beta. Dit betreft de aansluiting van het toekomstige windenergiegebied IJmuiden Ver op het hoogspanningsnet op land. Eén mogelijke aansluitlocatie was het bestaande hoogspanningsstation nabij Simonshaven/Biert. Na veel protesten vanuit onze vereniging en de omgeving is van die optie afgezien. De andere locatie is de Maasvlakte (noord, zuid, of midden). Die is nog steeds in beeld.

Het is nu nog niet duidelijk waar de kabels op land worden aangesloten. Wel zijn er al mogelijke aansluitlocaties geïnventariseerd. Welke locatie gekozen wordt is nog niet bekend. Het onderzoek hiernaar loopt. Meer informatie over het project staat op de website.

Het project verkeert nog in de beginfase. Net op zee IJmuiden Ver Beta inventariseert momenteel welke routes voor de kabels interessant zijn om te gaan onderzoeken. En waar ze in de onderzoeken aandacht aan gaan besteden. Dat beschrijven ze in de notitie Reikwijdte en Detailniveau die na de zomer ter inzage gaat. Vooruitlopend daarop proberen ze al een zo goed mogelijk beeld van aandachtspunten, belangen en belanghebbende partijen te krijgen.

Wij als agrarische natuurvereniging zijn benaderd met de vraag of en hoe wij geïnformeerd willen worden. “Aanlanding is niet het grootste probleem bij een ondergrondse kabel, maar de omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom vraagt opstallen met een oppervlakte van 5.5 hectaren. Dat, in de open polder, is iets dat niet direct strookt met onze doelstellingen. Daarom hebben wij gevraagd als partij op de eilanden op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.”, aldus de voorzitter van Natuurlijk Voorne-Putten, Ies Klok.

Leave A Comment

x

Contact ons