2e Workshop verkenning energielandschap Voorne-Putten

Bij de workshop in mei in Hellevoetsluis waren vertegenwoordigers van de eilandgemeenten en verschillende organisaties uitgenodigd om mee te denken over hoe Voorne-Putten rond het jaar 2040 op het gebied van energie volledig neutraal/zelfvoorzienend te krijgen. Aanwezig namens de agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten waren Ies Klok en Evelyn de Ruijter.

De boodschap is: We hebben geen keus, het moet gebeuren. Er moeten windmolens en zonneparken bij komen op het eiland. Met de kanttekening dat het mee kan vallen als er de komende jaren goede alternatieven worden ontwikkeld. De gemeenten beginnen vanaf nu met het plaatsen van zonnepanelen op alle mogelijke daken en plekken (gemeentelijke gebouwen/bedrijfsterreinen, kassen, woonhuizen, boerenerven etc.)

In drie werkgroepen werden tijdens de workshop mogelijke locaties gezocht voor de langere termijn; langs de randen van het eiland, o.a. langs de op termijn te verbreden (A)N57, op nieuw aan te leggen eilanden in het Haringvliet en bij bedrijventerreinen.
Ies kwam met de suggestie om de waterkerende dijken te betrekken in de plannen voor zonnevelden. De provincie is al bezig daarvoor de mogelijkheid te onderzoeken. Ook het planbureau haakt daar graag op aan.

Van de LTO-vertegenwoordiger kwam het idee om met wissellocaties te werken (zoals nu elders wordt uitgetest), bijvoorbeeld aardappelakkers eens in de paar jaar vol te zetten met mobiele zonnepanelen.

Er komt t.z.t. nog een 3e vervolg op de verkenning, pas daarna wordt het stadium van plannen maken bereikt. Op korte termijn verwachten we geen drastische veranderingen, maar deze komen er in de toekomst wel aan.

Meer informatie op Zuid-Holland.nl

Leave A Comment

x

Contact ons