Natuurlijk Voorne-Putten en Life Terra planten 300 bomen

Gisteren ontvingen 2 leden van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten gratis bomen én vrijwilligers om ze planten. Het initiatief van het project Life Terra is gericht op het betrekken van burgers bij het vergroenen van landschappen en herstellen van aangetaste natuurgebieden.

Ondanks de regen kwam de groep vrijwilligers met veel moed bijeen op het terrein van het lid van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten (NVP)  Arend Troost in Abbenbroek. Hier is een nieuwe beukenhaag aangelegd waarmeer lokale biodiversiteit een extra impuls krijgt. Hierna werden een aantal bomen geplant bij collega Jacob Noordermeer in Zwartewaal, te weten esdoorn, sleedoorn, hazelaar en elzen. Helaas was een deel van de grond té nat om alles af te planten, dat zal in een later stadium alsnog gebeuren. In totaal werden meer dan 300 bomen van de in totaal 450 beschikbare bomen geplant.

De bomen zijn vastgelegd met individuele GPS-locatie via de Life Terra app, waarmee de planters in de toekomst “hun bomen” kunnen volgen via satelliettechnologie en steekproeven ter plaatse. Sven Kallen, oprichter en secretaris van Life Terra licht toe dat het eerste contact via de Provincie Zuid-Holland is gelegd en daarna met enthousiasme werd ontvangen op Voorne-Putten. “We zijn erg blij met de interesse van NVP en hun leden om meer bomen te planten op dit mooie eiland. We hopen in het volgende plantseizoen meer schoolkinderen, burgers, en lokale ondernemers te kunnen betrekken bij dit initiatief. Dit project wordt in heel Europa uitgerold, het idee is om als een beweging samen 500 miljoen bomen te planten: voor elke Europeaan één”.

Het bestuur van NVP maakt zich al jarenlang sterk voor een groener en mooier Voorne-Putten. Zo worden er jaarlijks op het eiland meer hectares aan bloemrijke akkerrand ingezaaid. Die vormen vanaf het voorjaar kleurrijke linten waar ondermeer bijen en vlinders op afkomen.
Eerder al realiseerde de vereniging met de aanplant van 800 bomen en 8000 struiken via particulieren 5,5 hectare aan nieuw groen op het eiland. Beplanting die er vanouds groeide, maar waarvan de afgelopen decennia een aanzienlijk deel verloren ging door de toenemende verstening – de massale bouw van huizen en bedrijven.
De vrijwilligers van de weidevogelgroep zorgen er in samenwerking met de boer voor dat de kuikens van de tureluur, kievit en grutto de kans krijgen om veilig op te groeien. Ook werd medewerking verleend bij het aanplanten van het eerste voedselbos op het eiland, in de polder van Oudenhoorn.

Leave A Comment

x

Contact ons